(Studie)schuld: investering of last?

studieschuld1Jong geleerd, oud gedaan. Dit gezegde wordt vaak van stal gehaald om de positieve invloed van onderwijs te benadrukken, maar helaas geldt het ook voor minder plezierige zaken. Het opbouwen van schulden  is hier een actueel voorbeeld van. Jongeren beginnen op jonge leeftijd steeds vaker schulden op te bouwen. Hierdoor komen ze niet alleen op korte termijn in de problemen, maar ook in de toekomst. Allereerst met schulden die hen blijven achtervolgen, maar ook omdat ze zo niet goed leren om met geld om te gaan. Dat levert op allerlei vlakken problemen op, van de alledaagse boodschappen tot het kopen van een eigen huis.

Waarom bouwen jongeren schulden op?

Dat is allereerst iets dat we onszelf als volwassenen deels aan kunnen rekenen. Zelf vinden we het ook vanzelfsprekend om bij de bank aan te kloppen om een nieuwe auto of keuken te financieren. Weliswaar is dat meestal een weloverwogen beslissing, maar naar de jeugd toe straalt dit wel het idee uit dat het doodgewoon is om te lenen.

studieschuld2Er zijn overigens verschillende redenen waarom jongeren gaan lenen. Allereerst zijn dat de zogenaamde formele leningen. Hierbij kun je denken aan een studielening, wat natuurlijk aan de ene kant een investering is. Toch is ook vaak te zien dat studenten meer lenen dan ze eigenlijk nodig hebben voor hun studie, om zo een prettigere levensstijl te kunnen bekostigen. Deze vorm van lenen is vanzelfsprekend kwalijker dan het puur lenen om een studie te kunnen bekostigen. Ook het rood staan bij de bank is een vorm van een formele lening. Deze vorm wordt vaak niet als een echte lening gezien, maar het rentepercentage is vaak aanzienlijk hoger dan bij een persoonlijke lening. Onder een informele lenig wordt het lenen bij vrienden of familie verstaan.

Cijfers over schulden onder jongeren

Het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) kijkt regelmatig hoe het ervoor staat met de schulden van de Nederlandse jongeren. Dit is onderdeel van het Nibud Scholierenonderzoek, waarbij de doelgroep bestaat uit jongeren tussen de 12 en 25 jaar. Hieruit bleek bijvoorbeeld dat van de studenten 38% een lening bij de DUO had. Gemiddeld bedroeg deze lening € 365,- per maand. Daarnaast gaf één op de tien studenten aan ook regelmatig bij vrienden of ouders te lenen.

Van elke tien scholieren gaven er overigens zes aan nooit geldtekort te hebben. Dat betekent echter dat er daar vier tegenover staan die dat wel hebben. Zo bleek één op de zes mbo’ers momenteel geld te lenen. Op zich nog niet zo’n schokkend cijfer, maar wanneer blijkt dat de gemiddelde schuld onder hen € 1.256,- euro bedraagt is dat toch wat zorgelijker. Vooral deze groep zou beter voorgelicht moeten worden over het opbouwen en de schulden daarvan, aangezien zij qua leeftijd en opleidingsniveau toch een kwetsbare groep vormen.

Reacties zijn gesloten.